7th. Summer School of Immunology

7th. Summer School of Immunology

13-17 May 2019

13th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference

13th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference

IUIS reinvigorating partnership with WHO


Biologická liečba v teórii a praxi IV

SIMS usporiada štvrtý ročník jednodňového seminára "Biologická liečba v teórii a praxi IV" September 2017

Zbornik_abstraktov_BiologickaLiecba-IV.pdf

Biologická liečba v teórii a praxi III

SIMS usporiada tretí ročník jednodňového seminára "Biologická liečba v teórii a praxi III" September 2016

Zasadnutie výboru SIMS

Úspech tímu slovenských imunológov pod vedením Dr. Emy Paulovičovej

Významný úspech dosiahol tím slovenských imunológov pod
vedením Dr. E. Paulovičovej (Chemický ústav SAV). Článok, ktorý naši imunológovia
publikovali v časopise "FEMS Yeast Research" sa dostal do výberu  12
najpozoruhodnejších článkov, ktoré boli starostlivo vybrané edičným kolektívom

Stránky

Subscribe to Slovenská imunologická spoločnosť RSS