SÚŤAŽ MLADÝCH IMUNOLÓGOV 2024

Slovenská
imunologická spoločnosť čoskoro vyhlásuje súťaž mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, ktorí sú členmi SIMS, za prvoautorskú vedeckú publikáciu v karentovanom vedeckom časopise.

Cena sa udeľuje raz ročne mladým vedeckým pracovníkom do 35 rokov, ktorí sú členmi SIMS, za prvoautorskú vedeckú publikáciu v karentovanom vedeckom časopise. SIMS sa toto cestou snaží stimulovať najmä PhD študentov a mladých vedcov z imunologického výskumu k vyššej publikačnej aktivite. Termín na zaslanie publikácie (PDF) na sekretariát Slovenskej imunologickej spoločnosti (Neuroimunologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84510, Bratislava alebo na mailovu adresu: eva.kontsekova@savba.skmonika.zilkova@savba.sk) je 31. augusta 2024.

Viac informácii tu.