Úspech tímu slovenských imunológov pod vedením Dr. Emy Paulovičovej

Významný úspech dosiahol tím slovenských imunológov pod
vedením Dr. E. Paulovičovej (Chemický ústav SAV). Článok, ktorý naši imunológovia
publikovali v časopise "FEMS Yeast Research" sa dostal do výberu  12
najpozoruhodnejších článkov, ktoré boli starostlivo vybrané edičným kolektívom
časopisov FEMS. Je to významné uznanie práce našich imunológov GRATULUJEME!!!

Práca našich imunológov
vo výbere editorov časopisov FEMS z príležitosti konferencie Americkej
imunologickej asociácie poriadanej v roku 2015.