Kontakt

Neuroimunologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava 45
Slovenská republika
tel: +421 2 547 881 00
fax: +421 2 547 742 76