Slávnostná vedecká schôdza pri príležitosti životného jubilea 90. narodenín akademika Jána Štefanoviča