Aktuality


____________________________________________________

XXII. MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE

17.-19. apríla  2024 sa uskutočnia „XXII. Martinské dni imunológie v Martine“. 

____________________________________________________

7th EUROPEAN CONGRESS OF IMMUNOLOGY (ECI) 

1.-4.9.2024, Dublin , Írsko sa uskutoční „7th European Congress of Immunology“ pod záštitou Irish Society for Immunology a European Society of Immunological Societies (EFIS). Nosnou témou konferencie bude ‘Conquering challenges with Immunology’


____________________________________________________


XLI. SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ALERGOLOGŮ A KLINICKÝCH IMUNOLOGŮ


9-12.10.2024, v Hradci Králové sa bude konať „XLI. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů“. 


____________________________________________________

BIOLOGICKÁ LIEČBA V TEÓRII A PRAXI VII

V roku 2024 sa bude v Bratislave konať 7. ročník konferencie Biologická liečba v teórii a praxi.

Viac informácii čoskoro.

____________________________________________________

SÚŤAŽ MLADÝCH IMUNOLÓGOV 2024

Slovenská imunologická spoločnosť čoskoro vyhlásuje súťaž mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, ktorí sú členmi SIMS, za prvoautorskú vedeckú publikáciu v karentovanom vedeckom časopise.

____________________________________________________